Gorenjska, Veterani

Gorenjski delovni plesi

Splet gorenjskih delovnih plesov je postavljen po zapisih Tončke Marolt  | Minutaža: 8 min

Ostale koreografije iz pokrajine:

PO ŽEGNU

/