LETNI KONCERTIFolklorna skupina prireja letne koncerte, v katerih sodelujejo in se predstavijo vse tri sekcije skupine. Avtorji koncertov so člani Folklorne skupine Tine Rožanc pod vodstvom posameznih umetniških vodij. Organizacijo tovrstnih dogodkov, ki se najpogosteje odvijajo v ljubljanskem Cankarjevem domu, prevzame upravni odbor, s vsebino koncerta pa se spopade umetniški svet društva. Pregled preteklih letnih koncertov razkriva izjemno raznolike pristope poustvarjanja slovenskega ljudskega izročila, ki je odraz kreativnosti ter prizadevanja celotnega društva.