IZOBRAŽEVANJA


Člani Folklorne skupine se redno udeležujejo seminarjev in izobraževanj, ki jih organizira Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD). Seminarji potekajo tako za otroške kot odrasle folklorne skupine. Tovrstna izobraževanja so pomembna tako za posameznike, ki pridobijo ustrezna znanja in kompetence s področja folklorne dejavnosti, kot tudi za celotno folklorno skupino.