Ljubljana, Otroci

Deklica majhna, kikla velika

Avtorici koreografije: Cilka Hosta, Mateja Čampa

Ostale koreografije iz pokrajine: